Werkwijze

 004 

U kunt bellen, voicemail inspreken, mailen of een contactformulier invullen om een afspraak voor een intakegesprek te maken. Ik reageer altijd binnen 24 uur.


Tijdens intakegesprek wordt aandacht geschonken aan het probleem, de achtergrond en de klachtgeschiedenis. Er wordt gekeken naar de gedragsdynamiek, de klachtdynamiek en de symptoomdynamiek (de wisselwerking tussen oorzaak en gevolg van gebeurtenissen tussen lichaam en geest). Wanneer het probleem onvoldoende duidelijk is, kan dit probleem later tijdens hypnotherapie sessie naar voren komen.
U kunt ook vragen stellen. Misverstanden en onzekerheden kunnen zo worden weggenomen.
Verder wordt zo nodig de trancecapaciteit en de motivatie getest en worden gangbare behandelingen besproken. Ook wordt gevraagd naar ziekten, ongevallen in het verleden, traumatische ervaringen, verhouding met ouders, kinderen en/of grootouders vroeger en nu, medicijngebruik, gewoonten, onbegrepen pijnklachten, enzovoort.